Legyél képben! Íme a hungarikumaink!
2015-04-02
Újszerű megoldások
2015-04-06

Mi jelent az, ha valami hungarikum?

A csúcsteljesítmény garanciája

A közösségi oltalom alatt álló hungarikum különleges, egyedi, jellegzetes nemzeti érték. A hungarikum egy védjegy, és olyan nemzeti értéket jelöl, amelyeknek a védelméről és ápolásáról a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény rendelkezik.

A hungarikum minősítés egy megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével, minőségével nemzetünk „csúcsteljesítménye”, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékként tartanak számon.

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt 2012. áprilisában fogadták el, majd ezt követően 2012. októberében 16 taggal megalakult a Hungarikum Bizottság. 2013. április 17-től pedig hatályossá vált a törvény végrehajtási rendelete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról.

A törvényalkotó szándéka az volt, hogy örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban összesítse. A törvény elfogadásával az Országgyűlés kinyilvánította, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amelyek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja.

A hungarikumok védelmének és gondozásának célja e nemzeti értékeknek a széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint az országmárka erősítése.

Hogyan lesz egy termékből, nemzeti értékből hungarikum?

A törvény szerinti nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az úgynevezett Magyar Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helytörténészek, muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok, szakemberek, lokálpatrióták sok helyen már el is készítették a helyi értékek listáját, amely folyamatosan bővíthető.

A lokális, települési értéktárak mintájára alkotják majd meg a megyei és tájegységi értéktárakat az önkormányzatok, a Magyar Értéktárat pedig a helyi, ágazati és külhoni értéktárak összesítése során a Hungarikum Bizottság állítja össze.

A Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság hivatott, egyedi értékelés eredményeként, hungarikummá minősíteni.